testo
- „Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců“ nebo - „Nevhodné pro děti do tří let“ nebo - upozorněním v podobě této grafické značky (1)
title
Titolo della pagina
Non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (indicare la/le motivazione/i)