testo
„Treba používať ochranné prostriedky. Nepoužívať v dopravnej premávke“
title
Titolo della pagina
Pattini, skateboard, biciclette giocattolo, ecc.