testo
- „Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” lub - „Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” lub - ostrzeżeniem w formie następującego s ymbolu graficznego (1)
title
Titolo della pagina
Non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (indicare la/le motivazione/i)