testo
- “Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem” vai - “Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par trim gadiem” vai - brīdinājums šāda attēla veidā (1)
title
Titolo della pagina
Non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (indicare la/le motivazione/i)